Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wprowadzony przez Ministerstwo Finansów to ogólnokrajowy system informatyczny, w którym przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. System został stworzony z myślą o zbudowaniu jednolitego, centralnego rejestru faktur elektronicznych, standaryzacji plików oraz obniżenia kosztów przetwarzania dokumentacji księgowej. Dokumenty będą w nim przechowywane przez 10 lat. KSeF - od kiedy? Korzystanie z KSeF ma być obowiązkowe od: Termin wejścia w życie [...]

5 grudnia 2023|TRAWERS Beata Frąckiewicz|

Dostarczanie faktur sprzedaży wystawianych w wFirma – Klienci PF Consulting

Chcielibyśmy podkreślić, że korzystanie z opcji fakturowania w systemie wFirma jest całkowicie dobrowolne - mogą Państwo korzystać z jakiegokolwiek programu do fakturowania, o ile po 1 lipca 2024 (dla podatników VAT) lub 1 stycznia 2025 (dla podatników zwolnionych z VAT) oprogramowanie to będzie współpracować z KSeF. Jest to oprogramowanie online obsługiwane przez przeglądarkę Internetową - nie ma konieczności instalowania żadnych programów na Państwa komputerze, a system działa na dowolnym systemie [...]

5 grudnia 2023|PF Consulting|

Dostarczanie faktur sprzedaży wystawianych w samodzielnie wybranym oprogramowaniu – Klienci PF Consulting

Ze względu na ilość dostępnych programów do fakturowania nie jesteśmy niestety w stanie pomóc w konfiguracji współpracy z KSeF systemów innych, niż wFirma oraz Subiekt 123. Ogólna zasada współpracy z KSeF polega na wygenerowaniu w systemie jednorazowego tokena, który po wprowadzeniu do programu fakturującego pozwala na bezpośrednią komunikację programu z systemem KSeF - przesyłanie wystawionych faktur sprzedaży oraz pobieranie potwierdzenia przyjęcia faktury wraz z naniesieniem na nią numeru dokumentu nadanego [...]

5 grudnia 2023|PF Consulting|

Krajowy System e-Faktur – Klienci PF Consulting

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wprowadzony przez Ministerstwo Finansów to ogólnokrajowy system informatyczny, w którym przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. System został stworzony z myślą o zbudowaniu jednolitego, centralnego rejestru faktur elektronicznych, standaryzacji plików oraz obniżenia kosztów przetwarzania dokumentacji księgowej. Dokumenty będą w nim przechowywane przez 10 lat. KSeF - od kiedy? Korzystanie z KSeF ma być obowiązkowe od: Termin wejścia w życie [...]

5 grudnia 2023|PF Consulting|

Dostarczanie faktur sprzedaży wystawianych w Subiekt 123

Od stycznia 2024 wprowadzamy do naszej oferty udostępnienie oprogramowania do wystawiania faktur online - Subiekt 123. Miesięczna opłata za korzystanie z oprogramowania to 10,00 zł brutto. Chcielibyśmy podkreślić, że korzystanie z Subiekta 123 jest całkowicie dobrowolne - mogą Państwo korzystać z jakiegokolwiek programu do fakturowania, o ile po 1 lipca 2024 (dla podatników VAT) lub 1 stycznia 2025 (dla podatników zwolnionych z VAT) oprogramowanie to będzie współpracować z KSeF. Jeśli [...]

5 grudnia 2023|KSeF|

Dostarczanie faktur sprzedaży wystawianych w samodzielnie wybranym oprogramowaniu

Ze względu na ilość dostępnych programów do fakturowania nie jesteśmy niestety w stanie pomóc w konfiguracji współpracy z KSeF systemów innych, niż Subiekt 123 oraz wFirma. Ogólna zasada współpracy z KSeF polega na wygenerowaniu w systemie jednorazowego tokena, który po wprowadzeniu do programu fakturującego pozwala na bezpośrednią komunikację programu z systemem KSeF - przesyłanie wystawionych faktur sprzedaży oraz pobieranie potwierdzenia przyjęcia faktury wraz z naniesieniem na nią numeru dokumentu nadanego [...]

4 grudnia 2023|KSeF|

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wprowadzony przez Ministerstwo Finansów to ogólnokrajowy system informatyczny, w którym przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. System został stworzony z myślą o zbudowaniu jednolitego, centralnego rejestru faktur elektronicznych, standaryzacji plików oraz obniżenia kosztów przetwarzania dokumentacji księgowej. Dokumenty będą w nim przechowywane przez 10 lat. KSeF - od kiedy? Korzystanie z KSeF ma być obowiązkowe od: Termin wejścia w [...]

1 grudnia 2023|JDG, KSeF, Spółki, VAT|
Przejdź do góry