Dostarczanie faktur sprzedaży wystawianych w samodzielnie wybranym oprogramowaniu – Klienci PF Consulting

Ze względu na ilość dostępnych programów do fakturowania nie jesteśmy niestety w stanie pomóc w konfiguracji współpracy z KSeF systemów innych, niż wFirma oraz Subiekt 123.

Ogólna zasada współpracy z KSeF polega na wygenerowaniu w systemie jednorazowego tokena, który po wprowadzeniu do programu fakturującego pozwala na bezpośrednią komunikację programu z systemem KSeF – przesyłanie wystawionych faktur sprzedaży oraz pobieranie potwierdzenia przyjęcia faktury wraz z naniesieniem na nią numeru dokumentu nadanego przez KSeF.

Instrukcja generowania tokena

W celu poznania szczegółów konfiguracji współpracy wybranego przez Państwa oprogramowania z systemem KSeF prosimy o kontakt bezpośrednio z jego producentem.

Ponieważ poza rekomendowanym przez nas oprogramowaniem wFirma posiadamy również doświadczenie z systemem Subiekt 123, to możemy pomóc Państwu w jego konfiguracji – w razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Przekazywanie wystawionych faktur do biura

Głównym źródłem informacji o wystawionych przez Państwa fakturach będzie dla nas system KSeF, ale ponieważ nie wszystkie faktury będą objęte obowiązkiem wysyłki do tego systemu (a także nie wszystkie informacje, na przykład kody GTU, będą przesyłane do systemu), to wszystkie dokumenty sprzedaży proszę dostarczać do nas również na dotychczasowych zasadach – w postaci elektronicznej lub papierowej. Od kwietnia 2025 przesyłanie dokumentów elektronicznych będzie możliwe jedynie za pomocą modułu w systemie wFirma.

Powrót do informacji na temat KSeF

5 grudnia 2023|PF Consulting|