Najnowsze wpisy na blogu

Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.

20 grudnia 2021|

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nowa minimalna stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie za pracę Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 3010 zł – jest to [...]

Obowiązkowe płatności bezgotówkowe

13 grudnia 2021|

Każdy przedsiębiorca od 2022 roku będzie miał obowiązek umożliwić swoim klientom płatności również poprzez kartę płatniczą, Google Pay czy BLIK. Będzie on obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas [...]

Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

6 grudnia 2021|

Planowane regulacje stanowią, że spełniając odpowiednie warunki, podatnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji. Podstawowymi wymogami, których spełnienie pozwoli [...]

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych

29 listopada 2021|

Adresatem nowego podatku mają być podatnicy CIT (polscy rezydenci podatkowi), jak również podatkowe grupy kapitałowe i podmioty prowadzące działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, którzy: poniosą stratę ze źródła przychodów innych [...]

Polski Ład – zmiany w amortyzacji środków trwałych

22 listopada 2021|

Polski Ład zmieni zasady określania wartości początkowej składników majątkowych traktowanych jako środki trwałe, np. samochodów kupionych za gotówkę, w tym finansowanych kredytem, które przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczej były wcześniej użytkowane. Obecnie, jeśli [...]

Polski Ład – zmiany w ryczałcie

15 listopada 2021|

Obniżone zostaną stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów oraz zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych. Przychody osiągane ze świadczenia usług [...]