Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

Planowane regulacje stanowią, że spełniając odpowiednie warunki, podatnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji. Podstawowymi wymogami, których spełnienie pozwoli na uzyskanie przyspieszonego zwrotu VAT, będzie spełnienie następujących kryteriów (w okresie ostatnich trzech miesięcy): zaewidencjonowanie co najmniej 80% sprzedaży przy [...]

2022-01-06T16:13:47+01:006 grudnia 2021|Polski Ład, VAT|

SLIM VAT

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadzająca tzw. pakiet slim VAT.Prostsze fakturowanieNowe przepisy zakładają rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego [...]

2020-12-29T11:51:52+01:0029 grudnia 2020|VAT|

GTU – oznaczenie towarów i usług w JPK_V7

Oznaczenie pozycji GTU jest elementem pliku JPK_V7 oznaczonym jako pole obowiązkowe. Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku wprowadzenia transakcji: zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami, sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, [...]

2020-09-08T20:56:33+02:008 września 2020|VAT|

Nowy JPK_VAT od października 2020

Wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) zostaną objęci obowiązkiem składania nowych wersji plików JPK_VAT za wszystkie okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 roku. Pliki JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) oraz JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie) zastąpią dotychczasowe pliki JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K. Wprowadzenie nowych formatów plików poszerza zakres [...]

2020-09-08T20:57:00+02:008 września 2020|VAT|

Procedury podatkowe w JPK_V7

Wykazując transakcje w JPK_V7 należy oznaczać procedury, w ramach których przebiega dana transakcja. Jednolity plik kontrolny generowany na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zawiera oznaczenie jednej z 13 procedur podatkowych, do których muszą zostać zaliczone transakcje sprzedaży i dwóch procedur, do których zaliczane są transakcje nabycia. Podatek należny Kod procedury Opis [...]

2020-09-08T20:50:09+02:008 września 2020|VAT|

Kasy fiskalne online

Aktualizacja z dnia 19.06.2020: 18 czerwca 2020 Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wprowadzenia kas online. Aktualnie obowiązujące daty to: od 1 stycznia 2021: branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla od 1 lipca 2021: branża budowlana, usługi fryzjerskie, opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze Oryginalna [...]

2020-06-26T08:36:21+02:0019 czerwca 2020|Podatek dochodowy, VAT|

Nowa matryca stawek VAT

Aktualizacja z dnia 28.03.2020: "Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" zmienia termin wejścia w życie opisywanych zmian z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020. Oryginalna treść artykułu: 29 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał [...]

2020-06-26T09:15:30+02:0028 marca 2020|VAT|

Indywidualny rachunek podatkowy

1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie indywidualne konto podatkowe przeznaczone do zapłaty podatku CIT, PIT, VAT i niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty, grzywny). Indywidualny rachunek podatkowy Tak, jak w przypadku istniejącego od 2018 roku indywidualnego rachunku do płatności składki ZUS, podatnicy otrzymają indywidualny numer rachunku podatkowego umożliwiający identyfikację przez urząd skarbowy. Każdy podatnik będzie [...]

2020-12-29T11:55:32+01:0011 listopada 2019|Podatek dochodowy, VAT|

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019

Od 1 listopada 2019 roku transakcje dokonywane pomiędzy podatnikami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowane fakturą na kwotę przekraczającą 15 000 zł brutto będą podlegały obowiązkowemu mechanizmowi płatności podzielonej (split payment). Obowiązkiem stosowania mechanizmu split payment objęte zostaną wybrane towary oraz usługi:usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianychusługi budowlane i budowlano – montażowestal [...]

2019-09-08T21:51:00+02:008 września 2019|VAT|

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące możliwości wystawiania faktur VAT do paragonów fiskalnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika będzie można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży będzie zawierać numer NIP nabywcy.Jeżeli kasa fiskalna [...]

2019-09-08T21:28:56+02:008 września 2019|VAT|
Przejdź do góry