Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych

Adresatem nowego podatku mają być podatnicy CIT (polscy rezydenci podatkowi), jak również podatkowe grupy kapitałowe i podmioty prowadzące działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, którzy: poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub osiągną udział dochodów ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe w przychodach innych, niż te [...]

2022-01-06T16:11:43+01:0029 listopada 2021|Polski Ład, Spółki z o.o.|

Polski Ład – zmiany w amortyzacji środków trwałych

Polski Ład zmieni zasady określania wartości początkowej składników majątkowych traktowanych jako środki trwałe, np. samochodów kupionych za gotówkę, w tym finansowanych kredytem, które przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczej były wcześniej użytkowane. Obecnie, jeśli podatnik nabył auto za 60 tys. zł i po trzech latach wprowadził je do ewidencji środków trwałych, to mógł je [...]

2022-01-06T16:09:48+01:0022 listopada 2021|Podatek dochodowy, Polski Ład, Spółki z o.o.|

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest CRBR?Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Kto zgłasza dane do CRBR?Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji [...]

2020-06-17T17:37:41+02:0017 czerwca 2020|Spółki z o.o.|
Przejdź do góry