Antykryzysowa Tarcza Branżowa 6.0

Przepisy dotyczące Tarczy 6.0 zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 15.12.2020 roku. Zapisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz 5 tys. zł dotacji zaczną obowiązywać po upływie 3 dni od momentu publikacji (18.12.2020), a przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich [...]

2020-12-30T11:41:33+01:0016 grudnia 2020|COVID-19|

Tarcza antykryzysowa 5.0 (Tarcza branżowa)

Opis świadczenia Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007: 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 79.11.A - działalność [...]

2020-12-29T11:57:22+01:0020 października 2020|COVID-19|

Tarcza antykryzysowa 4.0 – najważniejsze zmiany dla Przedsiębiorców

Za sprawą poprawki do tarczy antykryzysowej usunięto zdanie, zgodnie z którym we wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. To oznacza, że pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu automatycznie, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia [...]

2020-12-29T11:57:35+01:0026 czerwca 2020|COVID-19|

Omówienie pakietu dot. tarczy antykryzysowej

Opis świadczenia Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z [...]

2020-12-29T11:57:48+01:0029 marca 2020|COVID-19|
Przejdź do góry