About piotrf

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far piotrf has created 22 blog entries.

Tarcza antykryzysowa 5.0 (Tarcza branżowa)

Opis świadczenia Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007: 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 79.11.A - działalność [...]

2020-11-09T11:52:51+01:0020 października 2020|Bez kategorii|

GTU – oznaczenie towarów i usług w JPK_V7

Oznaczenie pozycji GTU jest elementem pliku JPK_V7 oznaczonym jako pole obowiązkowe. Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku wprowadzenia transakcji: zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami, sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, [...]

2020-09-08T20:56:33+02:008 września 2020|VAT|

Nowy JPK_VAT od października 2020

Wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) zostaną objęci obowiązkiem składania nowych wersji plików JPK_VAT za wszystkie okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 roku. Pliki JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) oraz JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie) zastąpią dotychczasowe pliki JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K. Wprowadzenie nowych formatów plików poszerza zakres [...]

2020-09-08T20:57:00+02:008 września 2020|VAT|

Procedury podatkowe w JPK_V7

Wykazując transakcje w JPK_V7 należy oznaczać procedury, w ramach których przebiega dana transakcja. Jednolity plik kontrolny generowany na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zawiera oznaczenie jednej z 13 procedur podatkowych, do których muszą zostać zaliczone transakcje sprzedaży i dwóch procedur, do których zaliczane są transakcje nabycia. Podatek należny Kod procedury Opis [...]

2020-09-08T20:50:09+02:008 września 2020|VAT|

Tarcza antykryzysowa 4.0 – najważniejsze zmiany dla Przedsiębiorców

Za sprawą poprawki do tarczy antykryzysowej usunięto zdanie, zgodnie z którym we wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. To oznacza, że pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu automatycznie, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia [...]

2020-06-26T12:21:39+02:0026 czerwca 2020|Bez kategorii|

Kasy fiskalne online

Aktualizacja z dnia 19.06.2020: 18 czerwca 2020 Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wprowadzenia kas online. Aktualnie obowiązujące daty to: od 1 stycznia 2021: branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla od 1 lipca 2021: branża budowlana, usługi fryzjerskie, opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze Oryginalna [...]

2020-06-26T08:36:21+02:0019 czerwca 2020|Podatek dochodowy, VAT|

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest CRBR?Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Kto zgłasza dane do CRBR?Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji [...]

2020-06-17T17:37:41+02:0017 czerwca 2020|Spółki z o.o.|

Omówienie pakietu dot. tarczy antykryzysowej

Opis świadczenia Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z [...]

2020-04-19T13:30:51+02:0029 marca 2020|Bez kategorii|

Nowa matryca stawek VAT

Aktualizacja z dnia 28.03.2020: "Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" zmienia termin wejścia w życie opisywanych zmian z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020. Oryginalna treść artykułu: 29 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał [...]

2020-06-26T09:15:30+02:0028 marca 2020|VAT|

Indywidualny rachunek podatkowy

1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie indywidualne konto podatkowe przeznaczone do zapłaty podatku CIT, PIT, VAT i niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty, grzywny). Indywidualny rachunek podatkowy Tak, jak w przypadku istniejącego od 2018 roku indywidualnego rachunku do płatności składki ZUS, podatnicy otrzymają indywidualny numer rachunku podatkowego umożliwiający identyfikację przez urząd skarbowy. Każdy podatnik będzie [...]

2019-11-11T21:00:28+01:0011 listopada 2019|Bez kategorii|
Go to Top