O PF

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far PF has created 36 blog entries.

Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nowa minimalna stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie za pracę Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 3010 zł – jest to wzrost o 210 zł w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost kosztów zatrudnienia osób z płacą [...]

2022-01-06T16:19:56+01:0020 grudnia 2021|Kadry i płace|

Obowiązkowe płatności bezgotówkowe

Każdy przedsiębiorca od 2022 roku będzie miał obowiązek umożliwić swoim klientom płatności również poprzez kartę płatniczą, Google Pay czy BLIK. Będzie on obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich, których roczny przychód przekracza 20 tys. zł. Zdaniem ekspertów, zmiany nie oznaczają obowiązku posiadania terminala płatniczego – [...]

2022-01-06T16:15:56+01:0013 grudnia 2021|Podatek dochodowy|

Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

Planowane regulacje stanowią, że spełniając odpowiednie warunki, podatnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji. Podstawowymi wymogami, których spełnienie pozwoli na uzyskanie przyspieszonego zwrotu VAT, będzie spełnienie następujących kryteriów (w okresie ostatnich trzech miesięcy): zaewidencjonowanie co najmniej 80% sprzedaży przy [...]

2022-01-06T16:13:47+01:006 grudnia 2021|Polski Ład, VAT|

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych

Adresatem nowego podatku mają być podatnicy CIT (polscy rezydenci podatkowi), jak również podatkowe grupy kapitałowe i podmioty prowadzące działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, którzy: poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub osiągną udział dochodów ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe w przychodach innych, niż te [...]

2022-01-06T16:11:43+01:0029 listopada 2021|Polski Ład, Spółki z o.o.|

Polski Ład – zmiany w amortyzacji środków trwałych

Polski Ład zmieni zasady określania wartości początkowej składników majątkowych traktowanych jako środki trwałe, np. samochodów kupionych za gotówkę, w tym finansowanych kredytem, które przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczej były wcześniej użytkowane. Obecnie, jeśli podatnik nabył auto za 60 tys. zł i po trzech latach wprowadził je do ewidencji środków trwałych, to mógł je [...]

2022-01-06T16:09:48+01:0022 listopada 2021|Podatek dochodowy, Polski Ład, Spółki z o.o.|

Polski Ład – zmiany w ryczałcie

Obniżone zostaną stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów oraz zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych. Przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), opodatkowane będą według jednej, 14% stawki ryczałtu niezależnie od tego, czy świadczone będą [...]

2022-01-06T16:04:19+01:0015 listopada 2021|Podatek dochodowy, Polski Ład|

Polski Ład – zmiany w karcie podatkowej

Ustawa zakłada, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nowi podatnicy nie będą mogli złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Oznacza to, że podatnik, który [...]

2022-01-06T16:02:17+01:0015 listopada 2021|Podatek dochodowy, Polski Ład|

Polski Ład – zmiana kwoty wolnej od podatku oraz kwoty drugiego progu podatkowego

Od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku zostanie podniesiona z obecnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł – zmiana będzie dotyczyć wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Zwiększony zostanie również drugi próg podatkowy – aktualna kwota 85 528 zł zostanie podwyższona do 120 000 zł.

2022-01-06T16:02:39+01:0015 listopada 2021|Podatek dochodowy, Polski Ład|

Polski Ład – zmiana sposobu ustalania kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ustawa zakłada fundamentalne zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ będzie ona uzależniona od dochodu oraz wybranego sposobu opodatkowania. Dotychczas składka zdrowotna była jednakowa dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. W roku 2021 wynosiła 381,81 zł i nie była zależna od dochodu. Dodatkowo, 86% opłacanej składki (328,78 zł) podlegało do [...]

2022-01-06T16:02:55+01:0015 listopada 2021|Podatek dochodowy, Polski Ład, ZUS|

Koniec korzystnego wykupu prywatnego z leasingu

Jedną z niekorzystnych zmian wprowadzanych w Polskim Ładzie jest likwidacja dotychczasowej możliwości wykupu leasingowanych rzeczy ruchomych do majątku prywatnego i późniejszą ich sprzedaż jako osoba prywatna. Do końca bieżącego roku rzecz ruchoma może zostać wykupiona z leasingu do majątku prywatnego – traci się wtedy możliwość odliczenia podatku VAT od wykupu i późniejszych wydatków związanych [...]

2022-01-06T16:06:50+01:0012 listopada 2021|Podatek dochodowy, Polski Ład|
Przejdź do góry