Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nowa minimalna stawka godzinowa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 3010 zł – jest to wzrost o 210 zł w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost kosztów zatrudnienia osób z płacą minimalną.

W roku 2021 całkowity koszt zatrudnienia osoby z płacą minimalną to 3373,44 zł, a od 1 stycznia 2022 kwota ta wzrośnie do 3626,46 zł.

Minimalna stawka godzinowa

Zmianie ulegnie również minimalna stawka godzinowa stosowana przy umowach zlecenia. Aktualnie obowiązująca stawka 18,30 zł zostanie podniesiona do 19,70 zł.

Czy konieczne jest podpisywanie aneksu do umowy o pracę?

Jeżeli wynagrodzenie określone w umowie o pracę wyrażone jest kwotowo i od stycznia 2022 roku kwota ta będzie niższa od stawki minimalnej, to pracodawca powinien podpisać z pracownikiem aneks do umowy. Jeżeli natomiast wynagrodzenie w umowie o pracę ustalone jest jako “wynagrodzenie minimalne”, to w takim przypadku podpisanie aneksu nie jest koniecznie.

Co ważne, brak aneksu jest w takiej sytuacji błędem wyłącznie formalnym i nie kwalifikuje się jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika – niezależnie od treści umowy, pracownikowi z mocy prawa przysługuje wynagrodzenie za pracę nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.