Każdy przedsiębiorca od 2022 roku będzie miał obowiązek umożliwić swoim klientom płatności również poprzez kartę płatniczą, Google Pay czy BLIK. Będzie on obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich, których roczny przychód przekracza 20 tys. zł.

Zdaniem ekspertów, zmiany nie oznaczają obowiązku posiadania terminala płatniczego – ustawa mówi o umożliwieniu płatności za pomocą „instrumentu płatniczego”, ale takim instrumentem nie jest wyłącznie terminal.

Instrumentem płatniczym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych jest „zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywanych przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego”. Zleceniem płatniczym jest polecenie wykonania transakcji płatniczej, czyli wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych.

Przykładem zbioru procedur jest np. system przesyłania pieniędzy za pomocą usługi BLIK.

Z obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych instrumentami płatniczymi zwolnieni mają być ci przedsiębiorcy, którzy nie są zobligowani do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.