Polski Ład zmieni zasady określania wartości początkowej składników majątkowych traktowanych jako środki trwałe, np. samochodów kupionych za gotówkę, w tym finansowanych kredytem, które przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczej były wcześniej użytkowane.

Obecnie, jeśli podatnik nabył auto za 60 tys. zł i po trzech latach wprowadził je do ewidencji środków trwałych, to mógł je amortyzować jako środek trwały od wartości zakupu, czyli 60 tys. zł, nawet jeśli wartość rynkowa pojazdu spadła po 3 latach np. do 40 tys. zł.

Po zmianie przepisów, jeśli będziemy chcieli wprowadzić do firmy używany przez nas wcześniej samochód (lub inny środek trwały), to odpisy amortyzacyjne będą naliczane od wartości rynkowej (40 tys. zł), jeśli wartość ta jest niższa niż cena nabycia.