Od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku zostanie podniesiona z obecnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł – zmiana będzie dotyczyć wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych.

Zwiększony zostanie również drugi próg podatkowy – aktualna kwota 85 528 zł zostanie podwyższona do 120 000 zł.