Jedną z niekorzystnych zmian wprowadzanych w Polskim Ładzie jest likwidacja dotychczasowej możliwości wykupu leasingowanych rzeczy ruchomych do majątku prywatnego i późniejszą ich sprzedaż jako osoba prywatna.

Do końca bieżącego roku rzecz ruchoma może zostać wykupiona z leasingu do majątku prywatnego – traci się wtedy możliwość odliczenia podatku VAT od wykupu i późniejszych wydatków związanych z ich eksploatacją, ale po sześciu miesiącach od wykupu można sprzedaż używany przedmiot jako osoba prywatna, nie płacąc przy tym podatku dochodowego oraz VAT-u.

Rzeczy ruchome wykupione z leasingu po 31.12.2021 będą objęte nowymi przepisami.

Jeśli przedmiot wykupiony z leasingu wprowadzony zostanie do środków trwałych działalności gospodarczej, późniejsza jego sprzedaż wiąże się z koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT (jeśli przy wykupie przysługiwało prawo do jego odliczenia).

Przy wykupie do majątku prywatnego, sprzedaż przed upływem sześciu lat od wykupu będzie przychodem z działalności gospodarczej i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Pozostaje także kwestia VAT należnego od sprzedaży przedmiotu leasingu wykupionego prywatnie.

Nowelizacja ustawy dotyczy co prawda tylko podatku dochodowego, ale istnieje ryzyko, że organy skarbowe zmienią podejście także w kwestii VAT uznając, że skoro dochód ze sprzedaży powinien być ujęty w rozliczeniach PIT z działalności, to sprzedaż także będzie musiała zostać objęta podatkiem VAT (jeśli podatnik miał prawo od odliczenia VAT przy wykupie).