Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nowa minimalna stawka godzinowa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 2800 zł – jest to wzrost o 200 zł w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost kosztów zatrudnienia osób z płacą minimalną.

W roku 2020 całkowity koszt zatrudnienia osoby z płacą minimalną to 3132,48 zł, a od 1 stycznia 2021 kwota ta wzrośnie do 3 373,44 zł.

Minimalna stawka godzinowa

Zmianie ulegnie również minimalna stawka godzinowa stosowana przy umowach zlecenia. Aktualnie obowiązująca stawka 17,00 zł zostanie podniesiona do 18,30 zł.

Czy konieczne jest podpisywanie aneksu do umowy o pracę?

Jeżeli wynagrodzenie określone w umowie o pracę wyrażone jest kwotowo i od stycznia 2020 roku kwota ta będzie niższa od stawki minimalnej, to pracodawca powinien podpisać z pracownikiem aneks do umowy. Jeżeli natomiast wynagrodzenie w umowie o pracę ustalone jest jako “wynagrodzenie minimalne”, to w takim przypadku podpisanie aneksu nie jest koniecznie.

Co ważne, brak aneksu jest w takiej sytuacji błędem wyłącznie formalnym i nie kwalifikuje się jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika – niezależnie od treści umowy, pracownikowi z mocy prawa przysługuje wynagrodzenie za pracę nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.