Przepisy dotyczące Tarczy 6.0 zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 15.12.2020 roku.

Zapisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz 5 tys. zł dotacji zaczną obowiązywać po upływie 3 dni od momentu publikacji (18.12.2020), a przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji (29.12.2020).

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020

Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników z określonych branż przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

47.71.Z  sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z  sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z  sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z  sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z  sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.32.Z  działalność taksówek osobowych
49.39.Z  pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
56.10.A  restauracje
56.10.B  ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z  przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z  pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z  przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z  produkcja filmów, nagrań wideo itp
59.12.Z  działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym
59.13.Z  działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z  działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z  działalność fotograficzna
77.21.Z  wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C  pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z  organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z  pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z  pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z  pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A nauka języków obcych
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z  działalność szpitali
86.90.A  działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D  działalność paramedyczna
90.01.Z  wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z  wspomaganie przedstawień
90.04.Z  działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z  działalność muzeów
93.11.Z  działalność obiektów sportowych
93.13.Z  działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z  pozostała działalność sportowa
93.21.Z  działalność wesołych miasteczek
93.29.A  działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.01.Z  pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z  działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Zwolnienie z opłacania składek listopad 2020 r. dla płatników z określonych branż przysługuje jeśli:

  • rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 r. oznaczony jest jednym z kodów PKD wymienionych powyżej;
  • przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. 

  • złożone zostały deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 grudnia 2020 (chyba, że podatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania),
  • wniosek o zwolnienie z opłacania składek zostanie złożony nie później niż do 31 stycznia 2021 r.

Wniosek RDZ-B6 można złożyć tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w terminie od 30.12.2020 do 31.01.2021. Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku dostępna jest na stronie ZUS.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

47.71.Z  sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z  sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z  sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z  sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z  sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z  pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
56.10.A  restauracje
56.10.B  ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z  przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z  pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z  przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z  produkcja filmów, nagrań wideo itp
59.12.Z  działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym
59.13.Z  działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z  działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z  działalność fotograficzna
77.21.Z  wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C  pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z  organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z  pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z  pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z  pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A nauka języków obcych
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z  działalność szpitali
86.90.A  działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D  działalność paramedyczna
90.01.Z  wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z  wspomaganie przedstawień
90.04.Z  działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z  działalność muzeów
93.11.Z  działalność obiektów sportowych
93.13.Z  działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z  pozostała działalność sportowa
93.21.Z  działalność wesołych miasteczek
96.01.Z  pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z  działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje, jeśli:

  • rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 r. oznaczony jest jednym z kodów PKD wymienionych powyżej;
  • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Wniosek RSP-DD6 można złożyć tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w terminie od 30.12.2020 do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku dostępna jest na stronie ZUS.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5000 zł przysługuje mikro i małym przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

47.71.Z  sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z  sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z  sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z  sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z  sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z  pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
56.10.A  restauracje
56.10.B  ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z  przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z  pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z  przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z  produkcja filmów, nagrań wideo itp
59.12.Z  działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym
59.13.Z  działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z  działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z  działalność fotograficzna
77.21.Z  wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z  organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z  pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z  pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z  pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A nauka języków obcych
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z  działalność szpitali
86.90.A  działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D  działalność paramedyczna
90.01.Z  wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z  wspomaganie przedstawień
90.04.Z  działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z  działalność muzeów
93.11.Z  działalność obiektów sportowych
93.13.Z  działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z  pozostała działalność sportowa
93.21.Z  działalność wesołych miasteczek
93.29.A  działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.01.Z  pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z  działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Prawo do dotacji przysługuje, jeśli:

  • rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 r. oznaczony jest jednym z kodów PKD wymienionych powyżej;
  • przedsiębiorca posiada status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
  • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacje będą realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. 

Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, zawierający oświadczenia:

 1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
 2. o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;
 3. potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;

Wniosek mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021.

Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zlecenia, od których są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne) przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

47.71.Z  sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z  sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z  sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z  sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z  sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z  pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
56.10.A  restauracje
56.10.B  ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z  przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z  pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z  przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z  produkcja filmów, nagrań wideo itp
59.12.Z  działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym
59.13.Z  działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z  działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z  działalność fotograficzna
77.21.Z  wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z  organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z  pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z  pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z  pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A nauka języków obcych
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z  działalność szpitali
86.90.A  działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D  działalność paramedyczna
90.01.Z  wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z  wspomaganie przedstawień
90.04.Z  działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z  działalność muzeów
93.11.Z  działalność obiektów sportowych
93.13.Z  działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z  pozostała działalność sportowa
93.21.Z  działalność wesołych miasteczek
93.29.A  działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.01.Z  pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z  działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Prawo do dofinansowania przysługuje, jeśli:

  • rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 r. oznaczony jest jednym z kodów PKD wymienionych powyżej;
  • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
  • przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
  • przedsiębiorca nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
  • wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

  1. których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony
   miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
  2. zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. 

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy jest składany w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. 

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do dnia 28 lutego 2021 r.