Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadzająca tzw. pakiet slim VAT.

Prostsze fakturowanie

Nowe przepisy zakładają rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Przepisy wskazują również sposób rozliczenia faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania. Rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Ułatwienia dla eksporterów

Termin wywozu towarów dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów zostaje wydłużony z 2 do 6 miesięcy.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

Korzyści finansowe

  1. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy – podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.
  2. Możliwość odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży – umożliwienie odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.
  3. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.