Wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) zostaną objęci obowiązkiem składania nowych wersji plików JPK_VAT za wszystkie okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 roku. Pliki JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) oraz JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie) zastąpią dotychczasowe pliki JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K.

Wprowadzenie nowych formatów plików poszerza zakres informacji, jakie podatnicy będą musieli co miesiąc raportować do Urzędów Skarbowych.

Poza dotychczasowymi danymi nowe pliki JPK_VAT będą zawierać:

  • grupowanie towarów i usług (GTU 1-13 lub wskazanie transakcji spoza grupowań) – podział będzie wskazywać transakcje z grup ryzyk podatkowych,
  • oznaczenie procedur podatkowych (jednej z 13 możliwych do wyboru lub rozliczenia poza wybranymi procedurami),
  • oznaczenie typu dokumentu będącego przedmiotem wykazania w ewidencji.

W części ewidencyjnej należy wydzielać poszczególne transakcje w związku z zastosowaniem innych stawek podatkowych lub czynności opodatkowanych. Transakcje wykazywane będą podziale na ich rodzaje, osobno wskazując:

  • transakcje krajowe,
  • o przebiegu międzynarodowym (w tym wewnątrzwspólnotowym),
  • szczególne sytuacje opodatkowania (opodatkowanie marżą, spis z natury, korekty roczne podatku, rozliczenie nabycia kas fiskalnych i ulgi w związku z zakupem kasy),
  • korekty powodujące zmiany w rozliczeniach wcześniej rozliczonych transakcji ze względu na opóźnione płatności (ulga na złe długi),
  • odliczenie wynikające z nabyć środków trwałych, nabyć pozostałych, korekt związanych z ulgą na złe długi, korektami rocznymi.

Transakcje raportowane są osobno, w związku z czym z jednego dokumentu mogą wynikać różne obowiązki ewidencyjne, co w efekcie zmusza do analizowania pod względem VAT każdej transakcji wskazanej na fakturze.

Oznaczenia GTU dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej – w efekcie transakcje ewidencjonowane fakturami uproszczonymi nie będą oznaczane GTU.

JPK_V7M i JP_V7K podlegać będą wysyłce w formie elektronicznej. Pliki będą musiały być sporządzane na podstawie ewidencji prowadzonej elektronicznie oraz podpisane w formie elektronicznej bezpiecznym podpisem.

W przypadku błędów w JPK_V7, podatnik będzie miał możliwość złożenia korekty. W przypadku błędów znalezionych przez kontrolującego, wezwanie do korekty spowodować może sankcję grzywny w wysokości 500 zł za każdą podlegającą korekcie czynność.