Aktualizacja z dnia 19.06.2020:

18 czerwca 2020 Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wprowadzenia kas online. Aktualnie obowiązujące daty to:

  • od 1 stycznia 2021: branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla
  • od 1 lipca 2021: branża budowlana, usługi fryzjerskie, opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze

Oryginalna treść artykułu:

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy działający w niektórych branżach będą mieli obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych online.

W celu utworzenia systemu do centralnego raportowania transakcji  Minister Finansów powołał projekt pn. „Centralne Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (CR)”. Celem głównym (strategicznym) Projektu jest ograniczenie szarej strefy poprzez usprawnienie procesów związanych z rejestrowaniem i kontrolą sprzedaży detalicznej online przy wykorzystaniu kas fiskalnych.

Modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach.

Kas online będzie można używać od dnia 1 maja 2019.

Branże, które będą musiały wprowadzić kasy on-line:

  • od 1 stycznia 2020: sprzedaż paliw, usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji
  • od 1 lipca 2020: gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla
  • od 1 stycznia 2021: budowlana, usługi fryzjerskie, opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze

Przedsiębiorcy, którzy będą zmuszeni do wymiany obecnie zainstalowanych kas fiskalnych, będą mogli otrzymać otrzymać 700 zł refundacji na zakup kasy on-line.