1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie indywidualne konto podatkowe przeznaczone do zapłaty podatku CIT, PIT, VAT i niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty, grzywny).

Indywidualny rachunek podatkowy

Tak, jak w przypadku istniejącego od 2018 roku indywidualnego rachunku do płatności składki ZUS, podatnicy otrzymają indywidualny numer rachunku podatkowego umożliwiający identyfikację przez urząd skarbowy.

Każdy podatnik będzie dokonywał więc zapłaty podatków na swój indywidualny rachunek podatkowy, bez rozróżnienia ze względu na rodzaj podatku – np. VAT czy PIT lub CIT – oraz bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega.

Numer rachunku

Swój indywidualny rachunek do zapłaty VAT, PIT, CIT można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów, gdzie dostępny jest generator mikrorachunku podatkowego. Numer rachunku można również sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym, podając swój numer NIP lub PESEL.

Zwrot podatku

Zwroty nadpłat podatkowych mają być nadal otrzymywane na własny rachunek bankowy podatnika (zgłoszony w CEIDG-1 w przypadku jednoosobowych działalności), a nie na nowe indywidualne rachunki podatkowe.

Zmiany są wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.