Od 1 listopada 2019 roku transakcje dokonywane pomiędzy podatnikami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowane fakturą na kwotę przekraczającą 15 000 zł brutto będą podlegały obowiązkowemu mechanizmowi płatności podzielonej (split payment). 

Obowiązkiem stosowania mechanizmu split payment objęte zostaną wybrane towary oraz usługi:

 • usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • usługi budowlane i budowlano – montażowe
 • stal i wyroby stalowe
 • metale i wyroby z tych metali
 • metale szlachetne i wyroby tych metali, biżuteria, perły, kamienie szlachetne
 • maszyny i urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria
 • urządzenia elektroniczne i ich części i akcesoria (tablety, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, kamery, aparaty cyfrowe, procesory, konsole i urządzenia do gier wideo, urządzenia pamięci, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwalej)
 • paliwa
 • węgiel i produkty węglowe
 • materiały zużyte, złom, odpady
 • oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne
 • wkłady do urządzeń, w tym kasety, tonery, tusze, atramenty i tym podobne
 • tworzywa sztuczne i artykuły z nich w szczególności folie stretch
 • części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli

Na fakturach dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem split payment będzie musiała widnieć adnotacja „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. Za jej brak grozić będą sankcje dla wystawcy faktury. Za brak prawidłowego oznaczenia na fakturze sprzedawca dopłaci 30% podatku VAT wykazanego na fakturze. Wystawca uniknie kary, jeżeli poinformuje nabywcę o obowiązku podzielenia płatności w inny sposób, a następnie skoryguje fakturę uzupełniając ją o adnotację „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”.

Nabywcy, którzy mimo takiego obowiązku nie zastosują mechanizmu split payment, zapłacą dodatkowe 30% podatku VAT  wykazanego na fakturze. Od 1 stycznia 2020 roku nie zaliczą również takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Przy transakcjach mniejszych niż 15 000 zł nabywca towarów nie będzie musiał stosować mechanizmu podzielonej płatności, ale będzie w takim wypadku odpowiadać solidarnie ze sprzedawcą za ewentualne zaległości w podatku VAT. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyła całego podatku wykazanego na fakturze dotyczącej danej transakcji.