Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące możliwości wystawiania faktur VAT do paragonów fiskalnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika będzie można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży będzie zawierać numer NIP nabywcy.

Jeżeli kasa fiskalna nie posiada funkcji wystawienia paragonu z numerem NIP, przedsiębiorca musi poprosić o fakturę przed wystawieniem paragonu – w przeciwnym razie utraci możliwość odliczenia VAT.

Za wymianę paragonu bez NIP na fakturę będzie groziła sankcja zarówno dla sprzedawcy i dla nabywcy w wysokości 100% podatku VAT wykazanego na paragonie bez NIP.