Od 1 września 2019 roku ograniczono możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego (zwolnienia dla podmiotów, których wartość sprzedaży nie przekracza 200 000 zł) kolejnym grupom przedsiębiorców.

Lista ograniczeń została rozszerzona o podmioty:

  1. zajmujące się dostawą na odległość towarów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniach PKWiU 20.42.1, 26 –28 (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD)
  2. dokonujące sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli
  3. świadczące usługi ściągania długów, w tym faktoringu