Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816), od 1 sierpnia 2019 roku każdy podatnik posiadający kasę fiskalną będzie miał obowiązek dostosowania się do nowych wytycznych w sprawie oznaczeń literowych stawek podatku VAT.

W większości przypadków kasa fiskalna posiada aktualnie poprawne ustawienie, ale konieczna jest weryfikacja i w razie konieczności zmiana konfiguracji kasy.

Uwaga! Konieczność weryfikacji i ewentualnego przeprogramowania dotyczy również wszystkich kas rezerwowych.

Najpóźniej od 1 sierpnia 2019 roku wszystkie kasy fiskalne muszą mieć przypisane oznaczenia literowe stawek podatku od „A” do „G” w następujący sposób:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży VAT-marża.

W przypadku konieczności zmiany konfiguracji kasy można tego dokonać w dowolnym momencie, jednak nie później niż 1 sierpnia 2019 przed rozpoczęciem sprzedaży.