Z dniem 1.05.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących, które nakłada na podatników nowy obowiązek uzyskania od wszystkich pracowników obsługujących w firmie kasę fiskalną oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

Konieczność podpisania oświadczenia dotyczy wszystkich zatrudnionych osób, które ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej – bez względu na formę zatrudnienia.

Osoby, które pracowały w firmie przed 1 maja i obsługiwały już przed tą datą kasę fiskalną, muszą podpisać oświadczenie najpóźniej do 31 maja 2019 roku.

Osoby rozpoczynające pracę od 1 maja muszą podpisać oświadczenie z datą rozpoczęcia pracy – przed dokonaniem pierwszej operacji na kasie fiskalnej.