Od 2019 roku osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł zapłacą daninę solidarnościową

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakłada powstanie nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Środki na jej działanie pochodzić będą między innymi z daniny solidarnościowej w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za dany rok podatkowy.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. W związku z tym po raz pierwszy obowiązki podatników związane z daniną solidarnościową będą wykonywane podczas rozliczania PIT za rok 2019, do 30 kwietnia 2020 r. Ustawa nie nakłada obowiązku uiszczania zaliczek na poczet daniny w trakcie roku.

Przy ustalaniu kwoty daniny solidarnościowej uwzględniane będą łączne dochody podlegające wykazaniu w rocznym obliczeniu podatku PIT- 40A oraz w zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-CFC.