O firmie

Biuro Rachunkowe Trawers istnieje od 2001 roku.
Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami księgowymi. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo – podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy, jak też spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Jakość i pewność.
Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Pracujemy na najnowszych, wciąż aktualizowanych programach komputerowych, zarówno finansowo – księgowych jak i kadrowo – płacowych.

Oferta

Oferujemy pełen zakres usług księgowych

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • rozliczanie karty podatkowej
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i dostarczanie deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • obsługa kadrowo – płacowa (sporządzanie list płac, prowadzenie akt osobowych)
 • opracowywanie zakładowych planów kont oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów
Ceny ustalamy z każdym klientem indywidualnie w zależności od ilości dokumentów oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Kontakt

Biuro Rachunkowe Trawers
81-476 Gdynia, Kaczewska 22A/8
Telefon: 58 622-72-37
Faks: 58 662-48-79

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości